Mujttotáblo sasnes majt Majestiehtta Gånågis Olav V vuollájtjálij oassen Vuona dokumænntaárben

Majestiehtta Gånågis Olav V la vuollájtjállám sassnehervav vuostasj sámedikke rahpama aktijvuodan gålgådismáno 9. b 1989.

Mujttotáblo vuoset sáme ábnas anov gånnå guoddelisvuohta ábnasválljimin ja hábbmimin la guovdátjin. Dat galggá vuosedit ja mujttádit jut sáme li álggoálmmuk ietjaska árvoj ja árbbedábij. Maŋŋela la duodjár Martha Jåma namáv daddnim. Jon Ole Andersen la muorrarámmav dahkam.

Sassne vuoset histårjålasj dáhpádusáv ja vájkkut sámij politihkalasj árvvo ienep tjalmostahtteduvvá ja dåhkkidimev Vuonan. Dav Majestiehtta Gånågis Olav V vuollájtjálij mujtton vuostasj sámedikke histårjålasj rahpamis.

Sassnehærvva spiedjilasstá mujtojt sámij birra nomádaálmmugin ja sisednamálmmugin. Sassne vuoset estetihkalasj gåvvidimvuogev, duodden dasi gå åvddånbuktemin ietjastis la árvvo stijla gáktuj. Mij adnep sasnev Gånågis Olav V vuollájtjállagijn ájnas oassen Sámedikke histåvrån ja danna la nanos symbåvllåárvvo.

Sassnemujttotáblo majt Majestiehtta Gånågis Olav V vuollájtjálij gålgådismáno 9 b. 1989 sebrudahteduváj oassen Vuona dokumænntaárbes 2020.