Fagfornyelsen

Vi jobber med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring. De nye læreplanene skal tas i bruk fra skolestart i 2020.

Det er er innholdet i fagene som blir nytt. Skolen skal med noen få unntak tilby de samme fagene som i dag. Unntakene gjelder på yrkesfag, der noen av utdanningsprogrammene blir nye og noen fag slås sammen. 

Vi fornyer læreplanene i:

  • grunnskolefagene og de gjennomgående fagene i videregående
  • programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene
  • programfagene på de studieforberedende utdanningsprogrammene

Fagfornyelsen består av følgende deler:

Del 1 (2017-2018) består av: grunnskolefagene og de gjennomgående fagene i videregående. Del 1  er gjennomført.

Del 2  (2018-2021) består av : programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og programfagene på de studieforberedende utdanningsprogrammene

Implementering: (2019-  Læreplanene skal implementeres. Skoler, skoleeiere og lærerutdanningsinstitusjoner skal forberede seg til å ta i bruk læreplanene.

Fagfornyelsen har vært en åpen prosess. Via innspillsrunder og høringsrunder har alle har hatt anledning til å komme med innspill til både Overordnet del- verdier og prinsipper for grunnopplæringen og til læreplanene for fagene.