Innføring av nye læreplaner

Det er allerede bestemt at skolene skal ta i bruk de nye læreplanene trinnvis fra skolestart 2020:

 • høsten 2020 for 1.–9. trinn og Vg1
 • høsten 2021 for 10. trinn og Vg2 
 • høsten 2022 for Vg3

Første eksamen etter nye læreplaner

Eksamener basert på nye læreplaner (LK20) blir innført slik:

 • våren 2021 for fag som skal bli avsluttet på Vg1
 • våren 2022 for fag som skal bli avsluttet i grunnskolen og på Vg2
 • våren 2023 for fag som skal bli avsluttet på Vg3

Hovedregelen er at første fag- og svenneprøve etter ny læreplan blir våren 2024.

Siste eksamen etter utgående læreplaner

Siste eksamener for elever i utgående læreplaner (LK06) er:

 • våren 2020 for fag som skal bli avsluttet på Vg1
 • våren 2021 for fag som skal bli avsluttet på Vg2
 • våren 2022 for fag som skal bli avsluttet på Vg3

Elever som har rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen får siste mulighet påfølgende høst etter siste eksamen.

Privatister skal få mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan i tre påfølgende eksamensperioder. For disse vil siste mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan være:

 • høsten 2021 for fag som skal bli avsluttet på Vg1
 • høsten 2022 for fag som skal bli avsluttet i grunnskolen og på Vg2
 • høsten 2023 for fag som skal bli avsluttet på Vg3

Hovedregel er at siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan (LK06) må være avlagt innen 31. desember 2025.