Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av læreplanverket og er felles for norsk grunnopplæring og for samisk grunnopplæring.

Tidligere var prinsipper for opplæringen i den samiske skolen i et eget dokument. Ny overordnet del erstatter Generell del, Prinsipper for opplæringen og Prinsipper for opplæringen - samisk.

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen (PDF, 441 kB)