Om vurdering og eksamen

I hver læreplan er det eget kapittel som omhandler vurdering i faget.

Kjennetegn på måloppnåelse:

Det er utarbeidet veiledende kjennetegn til måloppnåelse for ulike fag. Kjennetegn på måloppnåelse beskriver kvaliteten på kompetanse i faget og skal være til hjelp for læreren i vurderingen.

Det er utarbeidet kjennetegn for måloppnåelse til

  • Samisk som førstespråk
  • Samisk som andrespråk

Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering etter 10. årstrinn, etter Vg2 yrkesfaglig studieprogram og etter Vg3 studieforberedende og Vg3 påbygning

Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering etter nivå 2, 4 og 6

Samisk som førstespråk

Ulmmejåksåma dåbddomerka sámegiella vuostasjgiellan 10. jahkedáse maŋŋela (PDF, 184 kB)

Ulmmejåksåma dåbddomerka sámegiella vuostasjgiellan Jo2 viddnofágalasj oahppoprográmma maŋŋela (PDF, 176 kB)

Ulmmejåksåma dåbddomerka sámegiella vuostasjgiellan Jo3 oahppogárvedime fágan ja Jo3 lasádusá maŋŋela (PDF, 210 kB)

Samisk som andrespråk

Máhtudagá ulmmejåksåma dåbddomerka – sámegiella nubbengiellan, sámegiella 2, 10. dásse (PDF, 149 kB)

Máhtudagá ulmmejåksåma dåbddomerka – sámegiella nubbengiellan, sámegiella 2, Jo2 viddnofága (PDF, 151 kB)

Máhtudagá ulmmejåksåma dåbddomerka – sámegiella nubbengiellan, sámegiella 2, Jo3 SR - Jo3 lasádus (PDF, 159 kB)

Kjennetegn på måloppnåelse, samisk som andrespråk, samisk 3, nivå 3 10. trinn (PDF, 126 kB)

Kjennetegn på måloppnåelse, samisk som andrespråk, samisk 3, nivå 4 Vg2 YF (PDF, 153 kB)

Kjennetegn på måloppnåelse, samisk som andrespråk, samisk 3, nivå 6 Vg3 påbygging (PDF, 112 kB)

Kjennetegn på måloppnåelse, samisk som andrespråk, samisk 4 Vg2 YF (PDF, 100 kB)

Kjennetegn på måloppnåelse, samisk som andrespråk, samisk 4 Vg3, påbygging (PDF, 111 kB)