Dronning Sonjas skolepris

Dronning Sonjas skolepris deles ut annenhvert år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. 

Utdanningsdirektoratet administrer arbeidet med Dronning Sonjas skolepris og har oppnevnt en jury som velger årets vinner. 

Sametinget utnevner en representant til juryen.

Samisk representant i juryen: 

2021-: Wenche J.M. Andersen, rådgiver i Sametingets administrasjon
2016-2019: Sara Marja Magga
2013-2015: Johan Vasara

Vinnerskolen får 250 000 kroner, et kunstverk utformet av Dronningen og et diplom. Neste gang prisen deles ut er i 2021.

Les mer om Dronning Sonjas skolepris