Den 23. sesjonen til FNs permanente forum for urfolkssaker

Den 23. sesjonen til FNs permanente forum for urfolkssaker (UNPFII) arrangeres i New York 15.-26. april 2023. Tema: “Enhancing Indigenous Peoples’ right to self-determination in the context of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: emphasizing the voices of Indigenous youth” (Forbedre urfolks rett til selvbestemmelse i sammenheng med FNs erklæring om urfolks rettigheter: fremheve stemmene til urfolksungdom).

Tidspunkt
Mandag 15.04.2024 00.00 - fredag 26.04.2024 00.00
Sted
United Nations Headquarters, New York

Sametingets delegasjon består av president Silje Karine Muotka, plenumsleder Tom Sottinen, rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen, politisk rådgiver Sandra Márjá West, leder for Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) Elle Rávdná Näkkäläjärvi, og seksjonssjef Jon Petter Gintal.

Les mer om den 23. sesjonen til FNs permanente forum for urfolkssaker