Deltar i Norges delegasjon til FNs kvinnekommisjon 2024 (CSW68)

Sametingsråd Maja Kristine Jåma deltar i Norges delegasjon til FNs kvinnekommisjon 2024 (CSW68) i FNs hovedkvarter i New York.

Tidspunkt
Mandag 11.03.2024 00.00 - fredag 15.03.2024 00.00
Sted
FNs hovedkvarter, New York

Den 68. sesjonen til FNs kvinnekommisjon (CSW) vil finne sted fra 11. til 22. mars 2024. 

Kvinnekommisjonen har ett hovedtema, i tillegg til at et tema fra en tidligere kommisjon tas opp til gjennomgang. I 2024 er hovedtema fattigdom og styrking av institusjoner og finansering. Tilleggstema er systemer for sosial beskyttelse, tilgang til offentlige tjenester og bærekraftig infrastruktur for kjønnslikestilling, som var tema på den 63. sesjonen.

FNs kvinnekommisjon (The Commission on the Status of Women – CSW) er underlagt FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), som igjen rapporterer til FNs Generalforsamling. CSWs overordnede mandat er å fremme kvinners sosiale, økonomiske og politiske rettigheter internasjonalt.