Sámi Arts Abroad-seminar

Politisk rådgiver Sandra Marja West deltar på Sámi Arts Abroad-seminar med Norwegian Arts Abroad (NAA), onsdag 29. november kl. 13.00-17.00 i BUL-huset i Alta og torsdag 30. november kl. 10.00-17.00 på Diehtosiida i Kautokeino. Tema er internasjonalisering av samisk kunst og kultur. Møtet samler sentrale aktører innen eksport av norsk kunst fra ulike bransjer, og har som mål å gjøre dem kjent med samisk kunst og kultur og det internasjonale potensialet som ligger i dette.

Tidspunkt
Onsdag 29.11.2023 13.00 - torsdag 30.11.2023 17.00
Sted
Áltá/Alta ja/og Guovdageaidnu/Kautokeino

Arrangeres av Sametinget i samarbeid med Samerådet.

Sámi Arts Abroad program (på engelsk) (PDF, 73 kB)