Deltar på Fri Kunst 2024

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltar på FRI KUNST 2024 - en markering av kunstnerisk ytringsfrihet. Presidenten holder åpningstalen for Fri Kunst 2024 dagskonferanse og deltar i en panelsamtale om kunstens rolle og betydning i samfunnet, og tiden vi lever i. Fri Kunst 2024 dagskonferanse avholdes fredag 1. mars 2024 på Riksscenen i Oslo.

Dato
1. mars 2024
Tid
12:00 - 16:30
Sted
Riksscenen, Oslo

Fri Kunst er en markering, i regi av Safemuse, som hvert år samler kunstnere, organisasjoner, politisk ledelse og institusjoner som arbeider med kunst og kultur. Markeringen har som formål å søkelys på kunst som samfunnsendrer og kunstneres vilkår, engasjere til offentlig dialog om kunstnerisk ytringsfrihet på tvers av kunstneriske fagfelt, og løfte frem viktigheten av solidaritet og handling.