Giellabiellje - konferanse om samiske språk og samisk ungdom

FNs tiår for urfolksspråk er i gang! 25.–26. juni 2024 samles unge for å snakke om fremtiden for de samiske språkene. På konferansen skal man snakke og lære om samiske språk, teknologi og hvordan man kan bruke samisk mer. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen deltar og holder åpningstale. 

Tidspunkt
Tirsdag 25.06.2024 12.00 - onsdag 26.06.2024 13.00
Sted
Bådåddjo - Bodø

Program og påmelding

Hvis du er mellom 15-30 år kan du søke om støtte til reise og losji. Vi kan bare støtte et begrenset antall personer. Førstemann til mølla gjelder. Om du melder deg på tidlig er det større sjanse for å få. 
Konferansen er gratis og finner sted på Stormen bibliotek i Bodø. Konferansen arrangeres av Sametinget og Kommunal- og distriktsdepartementet.