Møte med Ekspertgruppen for styring av lærerutdanningene

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen deltar på møte med Ekspertgruppen for styring av lærerutdanningene. Tema på møtet er styring av lærerutdanning gjennom rammeplaner.

Dato
28. februar 2024
Tid
13:00 - 14:00
Sted
Digitála/Digitalt