Samarbeidsmøte med mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Norge

Sametingsråd Runar Myrnes Balto og sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen har digitalt samarbeidsmøte med mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Norge. Bakgrunnen for møtet er å følge opp Sametingets handlingsplan mot samehets, samt ønske om ett styrket samarbeid med mobbeombudene i arbeidet med å forebygge mobbing i samiske samfunn, og sikre at alle samiske barn og unge har ett godt og trygt læringsmiljø.

Dato
12. februar 2024
Tid
12:00 - 13:15
Sted
Digitála/Digitalt