Oslo Tropical Forest Forum

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltar på Oslo Tropical Forest Forum og skal holde tale under åpningssesjonen 25. juni. Arrangør er Klima- og miljødepartementet.

Tidspunkt
Tirsdag 25.06.2024 10.00 - onsdag 26.06.2024 16.00
Sted
Oslo

Oslo Tropical Forest Forum arrangeres 25.- 26. juni 2024. Forumet vil samle 400 deltagere fra alle verdensdeler, inkludert urfolksledere, miljøvernministre fra ca. 20 land og Brasils urfolksminister Sonia Guajajara, samt ledere av internasjonale organisasjoner. Forumet vil blant annet sette søkelyset på urfolks viktige rolle som forvaltere av skog, på bekjempelse av naturkriminalitet og på hva næringslivet kan gjøre for å bli mer natur- og klimavennlig. Oslo Tropical Forest Forum vil gi viktige innspill til partsmøte 16 under konvensjonen for biologisk mangfold som finner sted i Colombia i oktober, samt til partsmøtene 29 og 30 under klimakonvensjonen, som finner sted i henholdsvis Aserbajdsjan og Brasil i 2024 og 2025.

Les mer om Oslo Tropical Forest Forum