Møte med Arbeids- og velferdsdirektøren

Sametingspresident Silje Karine Muotka, sametingsråd Runar Myrnes Balto og politisk rådgiver Anne Henriette Nilut har møte med Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Dato
7. mars 2024
Tid
13:30 - 14:45
Sted
Kárášjohka/Karasjok