Sametingsrådet møter kommunal- og distriktsministeren

Sametingsrådet møter kommunal- og distriktsminister Erling Sande. Fra sametingsrådet deltar president Silje Karine Muotka, sametingsråd Berit Marie P. E. Eira og politiske rådgivere Sandra Márjá West og Anne Henriette Nilut. Fra KDD deltar i tillegg statssekretær Nancy Porsanger, politisk rådgiver Erlend Kvittum Nytrøen og ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard.

Dato
5. mars 2024
Tid
13:00 - 14:00
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok