Møte mellom sametingsrådet og saksordfører på Stortinget

Sametingsrådet møter Svein Harberg, saksordfører på Stortinget. Fra Sametinget møter sametingspresident Silje Karine Muotka, rådsmedlem Runar Myrnes Balto, politisk rådgiver Sandra Márjá West og politisk rådgiver Anne Henriette Nilut. Fra Stortinget møter saksordfører Svein Harberg og komitéråd Thomas Dam. 

Tema: Behandling av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Gjensidig orientering om prosess.

Dato
6. mars 2024
Tid
13:30 - 14:15
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok