Innlegg på innspillsmøte til nasjonal handlingsplan mot samehets

Sametingsråd Runar Myrnes Balto har innlegg på innspillsmøte til nasjonal handlingsplan mot samehets 26. februar, og deltar digitalt. Regjeringen har besluttet å lage en handlingsplan mot hets og diskriminering av samer. For å få innspill til arbeidet inviterer herved Kultur- og likestillingsdepartementet til et innspillsmøte. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery vil åpne møtet.

Dato
26. februar 2024
Tid
15:30 - 17:30
Sted
Digitála/Digitalt