Møte med lederne for FNs Permanente Forum for urfolk, spesialrapportør for urfolks rettigheter og ekspertmekanisme for urfolks rettigheter

Sametingspresident Silje Karine Muotka møter lederne for FNs Permanente Forum for urfolk, FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter og FNs ekspertmekanisme for urfolks rettigheter.

Tidspunkt
Mandag 26.02.2024 12.00 - onsdag 28.02.2024 17.00
Sted
Roma, Italia

 Møtet mellom FNs urfolksmekanismer og urfolks ledere skal på en konstruktiv måte drøfte hvordan man best kan beskytte urfolk rettigheter i forhold til minoriteter og lokalsamfunn. Sametinget synes det er en uheldig utvikling at begrepsbruken omkring urfolk, minoriteter og lokalsamfunn sammenblandes innenfor FN-systemet.