Møte med klima- og miljøministeren

Sametingspresident Silje Karine Muotka, sametingsråd Maja Kristine Jåma og sametingsråd Berit Marie P.E. Eira har møte med klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, som besøker Karasjok 4. april.

Dato
4. april 2024
Tid
10:00 - 17:00
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok

Saksliste:

  • Departementets forståelse om bruken av begrepene urfolk og lokalsamfunn i forbindelse med internasjonale klima- og miljøkonvensjoner
  • Oppfølging av Sametingets innspill til kommende Stortingsmelding om naturmangfold
  • Oppfølging av Sametingets forventninger til arbeidet med Stortingsmelding om klima
  • Verdensarv Ceavccageađge – Várjjat Siida
  • KLD informerer om videre prosess rundt Tiltakspakke reindrift og Energi – Rovviltdelen