Innspillsmøte om fjernundervisning i samisk

Sametinget og Kunnskapsdepartementet ved politisk ledelse inviterer til innspillsmøte 29. april 2024 kl. 10.30-16.00 på Quality Hotel Saga, Tromsø. Innspillsmøtet vil danne grunnlag for det videre arbeidet med fjernundervisning. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen deltar.

Dato
29. april 2024
Tid
10:30 - 16:00
Sted
Quality Hotel Saga, Romsa/Tromsø

I Meld. St. 13 (2022-2023) Samisk språk, kultur og samfunnsliv er et av tiltakene er å bedre kvaliteten på fjernundervisningen til elever som får opplæring i samisk. Kunnskapsdepartementet vil i samarbeid med Sametinget og Utdanningsdirektoratet utrede tiltak som kan bidra til å bedre fjernundervisningstilbudet til elever som får opplæring i samisk.

Departementet og Sametinget ønsker i første omgang å få en oversikt over det samlede tilbudet og utfordringsbildet for fjernundervisningstilbudet i samisk. Vi ønsker derfor å løfte fram utfordringer og muligheter for å sikre et godt fjernundervisningstilbud. Dette gjelder både på tilbyder- og på mottakersiden. Det vil være viktig å få fram de særlige utfordringene for de enkelte språkgruppene.

Dato/tid

29. april 2024 kl. 10.30-16.00

Sted

Quality Hotel Saga
Richard With's pl. 2
9251 Tromsø
+47 77 60 70 00
Behov for hotellrom? Quality Hotel Saga holder av 10 rom 28.-29. april til kr 1390/natt. Kontakt hotellet direkte for å benytte et av disse rommene, oppgi referansenummer GR: 12270.

Påmelding

Påmelding skjer via skjema Forms innen utgangen av 21. april 2024. Gi beskjed i påmeldingen om du ønsker å holde et innlegg. Husk å oppgi informasjon om allergier eller andre kostholdsmessige preferanser mtp. servering. Deltakelse på møtet er gratis, men kostnader for reise og evt. opphold må dekkes av deltakerne selv. 

Skriftlige innspill

Vi inviterer til å komme med skriftlige innspill omkring erfaringer og forslag til forbedringer knyttet til samisk fjernundervisning. Skriftlige innspill leveres i digitalt skjema i Forms innen utgangen av 6. mai 2024. Lenke til skjema deles senere.

Program

Kl.10.30-11.00: Registrering og kaffe/frukt
Kl. 11.00-13.00: Innledning og erfaringsdeling
1. Velkommen og innledning v/KD og Sametinget
2. Utfordringene med dagens fjernundervisning og erfaring med tiltak som har fungert
Innledere fra:
a. Udir i samarbeid med statsforvalterne i Nordland og i Troms og Finnmark gir et overordnet blikk med utgangpunkt i tilgjengelig kunnskapsgrunnlag for henholdsvis lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk.
b. Representanter fra skoleeiere og skoler i kommuner og fylkeskommuner
c. Lærerutdanningenes arbeid med å forberede lærere på å både være tilbydere og mottakere av fjernundervisning.
d. Innspill fra tilbydere av gjennomføring av fjernundervisningstilbud
e. Elever i grunnskolen og videregående opplæring forteller om erfaringer med fjernundervisning
f. Foreldrerepresentanter
Kl. 12.30-13.15: Lunsj
Kl. 13.15-13.45: Fortsettelse erfaringsdeling som før lunsj.
Kl. 13.45-15.15: Lovverk og innspill
1. Ny opplæringslov: Hvilke regler vil gjelde for fjernundervisning i samisk. Innspill til hvordan vi kan arbeide for å sikre et bedre fjernundervisningstilbud i samisk.
2. Sametinget gir sin vurdering av hvordan vi kan sikre et bedre fjernundervisningstilbud i samisk 
3. Innspill fra møtedeltagerne om utfordringer, samt forslag til mulige løsninger. Innspill får en tidsbegrensning på tre minutter per person. Hver organisasjon kan holde ett innlegg.
Kl. 15.15-15.30: Kaffepause
Kl. 15.30-16.00: Avslutning. Oppsummering og veien videre v/Sametinget og Kunnskapsdepartementet