Lansering: Samehets.no - en veileder for rapportering og anmelding av samehets

Samehets er ubehagelig og provoserende. Det kan også være straffbart. Men hva kan du gjøre hvis du opplever samehets? Det kan være vanskelig å vite hvilke rettigheter og muligheter man har. Dette vil Sametinget gjøre noe med. I samarbeid med Politidirektoratet har vi derfor utviklet veilederen samehets.no. Her vil du få veiledning om hva du kan gjøre i ulike situasjoner hvor du har opplevd samehets. Du kan også finne info om hva samehets er, relevant lovverk, og oversikt over tjenester som kan gi veiledning og informasjon.

Kom på lansering i Sametingets bibliotek i Karasjok 24. april kl. 12.30-14.00 eller følg lanseringen via direktestream på Sametingets nett-TV.

Dato
24. april 2024
Tid
12:30 - 14:00
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok

Program

12.30 Velkommen og presentasjon av samehets.no v/sametingsråd Runar Myrnes Balto

12.45 Politiets arbeid mot samehets v/avdelingsdirektør for Politidirektoratet Bjørn Vandvik

12.55 Elever fra Samisk videregående skole i Karasjok presenterer prosjektet «Sámevuođa illu ja moraš».

13.00 Samtale: Mange opplever samehets. Men få rapporterer eller anmelder det. Hva kan vi gjøre med mørketallene?

13.45 Spørsmål fra salen

Det blir lett servering med kaffe/te og noe å bite i.

Deltakere i samtalen:
- Sametingsråd Runar Myrnes Balto
- Avdelingsdirektør Politidirektoratet Bjørn Vandvik
- Elev- og lærlingombudet i Troms fylke Anita Lervoll
- Grunnlegger og administrator av facebook-gruppa Dokumenter samehetsen Hanne Svinsås Magga
- Likestillings- og diskrimineringsombudet Bjørn Erik Thon deltar med videohilsen
- Medlem av Sametingets ungdomspolitiske utvalg Aina Madelén Nordsletta Aslaksen