Sidearrangement om språkrevitalisering

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen deltar som paneldeltaker på et sidearrangement i New York i forbindelse med den 23. sesjonen til FNs permanente forum for urfolkssaker. Sidearrangementet arrangeres av Office of the Commissioner of Indigenous Languages ​​og regjeringen i Canada tirsdag 16. april kl. 18.30 til 20.30 (lokal tid). Mikkelsen skal sammen med urfolk fra Canada snakke om språkrevitalisering.

Dato
16. april 2024
Tid
18:30 - 20:30
Sted
New York