Lansering av prosjekt og nettside for felles Kulturarv i Nord

Den 8. mai lanseres prosjektet og nettsiden for felles Kulturarv i Nord, www.kulturarvnord.no. Dette prosjektet ønsker å samle kulturarven i nord med brukere, eiere, tradisjonshåndverkere og forvaltningen. Sametingsråd Runar Myrnes Balto deltar på markeringen av oppstarten onsdag 8. mai fra kl. 12.00 til kl. 14.00 på Várdobáiki samisk senter på Evenskjer i Tjeldsund kommune.

Dato
8. mai 2024
Tid
12:00 - 14:00
Sted
Várdobáiki, Skánik/Evenskjer

Sametinget, Troms Fylkeskommune, Sør- Troms Museum og Várdobáiki museum har inngått et samarbeid om et felles løft for kulturarv i nord. I felleskap skal det etableres en rådgivingstjeneste som skal stimulere til verdiskaping, bolyst og kulturmiljøforvaltning gjennom tettere oppfølging av lokale eiere, samt oppbygging av sterke lokale kompetansemiljøer. I oppstartsfasen er Sør-Troms utpekt som fokusområde.

Sentralt i samarbeidsprosjektet er også etablering av nettsiden for veiledning, tips, inspirasjon, koordinering og kommunikasjon med eiere, brukere og håndverkere av kulturarven i nord. Nettressursen skal videre bidra til et aktivt nettverk og kompetanseheving for håndverkere og tradisjonsbærere med kunnskap om tradisjonelle byggeskikker.

Arrangementet er åpent for lokalbefolkning, foreninger og organisasjoner.

Program

Kl. 12.00  Velkommen v/ Monica Dahl, Fylkeskonservator Troms fylkeskommune

  • Prosjektlansering v/ Runar Myrnes Balto, sametingsråd, og leder for Hovedutvalget for kultur og helse, Eirik Losnegaard Mevik, Troms Fylkeskommune
  • Nettsidens muligheter v/ Dag-Magnus Andreassen, Konservator Kulturarv Troms Fylkeskommune
  • Prosjekt presentasjon v/ Kjartan Gran, seniorrådgiver, Sametinget sammen med Frode Hansen, Avdelingsleder for Sør-Troms museum og Thomas Ole Andersen, leder Várdobáiki museum

Kl. 13.00 Fingermat – bildekavalkade og verktøyutstilling

  • Presentasjon av Sør-Troms museum sitt arbeid innenfor kulturarv
  • Presentasjon av Várdobáiki museum sitt arbeid innenfor kulturarv