Møte i Sametingets eldreråd

Sametingets eldreråd har møte i Lakselv i Porsanger 14. - 15. mai 2024. Møtet er på Lakselv hotell. Eldrerådet møter Porsanger kommune og eldreråd, og besøker Samisk språk- og kultursenter i Porsanger. Sametingsråd Berit Marie P.E. Eira deltar på møtet.

Tidspunkt
Tirsdag 14.05.2024 09.00 - onsdag 15.05.2024 16.00
Sted
Leavdnja/Lakselv

Saksliste for møtet:

1. Orienteringer
-  Stortingsmelding 12 (2023-2024) om samisk språk, kultur og samfunnsliv – Folkehelse og levekår i den samiske befolkningen
2. Nordisk samarbeid
3. Samisk representasjon i fylkeseldrerådene
4. Forebyggende hjemmebesøk
5.  Aldersdiskriminering
6. Postfordeling i Norge
7.  Handlingsplan for Sametingets eldrestrategi
8.  Referatsaker
- Høringsinnspill til Endring av pasientreiseforskriften – forenkling og forbedring av reglene for pasientreiser.
- Nettverksmøte RVTS om Nord- Norsk kampanje for selvmordsforebygging
- Innspill fra Kautokeino eldreråd
- Organisering i Helse Nord – "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord"
- Nasjonale kostråd – høring
- Annet
9. Eventuelt

Program

Tirsdag 14. mai:

08.00: Møtestart. Avgang til rådhuset i Lakselv.

09.00-11.00: Møte med Porsanger, medlemmer fra eldreråd, og andre.

11.30-12.30: Lunsj på hotellet

12.30- : Avgang til Porsanger språk og kultursenter, Idrettsvn 8. Hybelbygget, Lakselv.

13.00-14.00: Møte med Porsanger språk og kultursenter

14.30-17.00: Møte, saksbehandling med innlagt pause kaffe

18.00: Felles middag. 

Onsdag 15. mai:

09.00-12.00: Møte, saksbehandling

12.00-13.00: Lunsj

13.00-14.00 (15.00): saksbehandling

Avslutning og avreise hjem.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Inga Margrethe Eira Bjørn, 78 48 42 21