Møte med Sámi psykologasearvi

Sametingsråd Runar Myrnes Balto har møte med Sámi psykologasearvi (Samisk psykologforening) for å diskutere et eventuelt samarbeid. Sámi psykologasearvi ble stiftet i februar 2022.

Dato
20. juni 2024
Tid
10:00 - 11:00
Sted
Digitála/Digitalt