Seminar: Selvmordsforebygging i Sápmi

Seminar med tema forebygging av selvmord arrangeres i Sametingets auditorium 28. mai kl. 09.00-11.00. Seminaret er på auditoriet på Sametinget, og arrangeres i forbindelse med at Sametingets komiteer har komitémøter på Sametinget.

Det foreligger tall som forteller at selvmord og selvmordsforsøk blant samer er høyt, samtidig som det fra samisk hold har blitt pekt på at kunnskap om forebygging av selvmord er svært begrenset.

Formålet med seminaret er å sette søkelys på forebygging av selvmord og selvmordsforsøk i samiske samfunn og hvordan vi som samfunn kan sammen jobbe med disse utfordringene.

Dato
28. mai 2024
Tid
9:00 - 11:00
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok

Program 

09.00-09.10: Innledning v/ sametingsråd Runar Myrnes Balto
09.10-09.30: Selvmord i Sápmi – hva vet vi v/Anne C Silviken, forsker ved Senter for samisk helseforskning (SSHF)
09.30-09.40: Spørsmål
09.40-10.00: Å være pårørende etter selvmord v/ Simon Marainen
10.00-10.20: Innlegg – Hvordan møte og forebygge selvmord v/ Anne Lajla Westerfjell Kalstad, kommunelege og kriseteamsleder i Kautokeino
10.20-10.40: Spørsmål
10.20-10.40: «Fra ord til handling.»  Systematisk arbeid med selvmordsforebygging. Ragnhild Høgseth, prosjektleder ved RVTS Nord og Ronny Olsen- folkehelserådgiver i Nordland fylkeskommune
10.40-11.00: Spørsmål og avslutning, sametingsråd Runar Myrnes Balto