Møte med NFU

Sametingsråd Berit Marie P. E. Eira har møte med NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede), ved forbundsleder Tom Tvedt 31. mai 2024, i forbindelse med NFU Finnmarks temasamling i Karasjok 31. mai-2. juni. NFU er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. Tema for samlingen: CRPD – Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rett til språk og kultur, likeverdige tilbud til utviklingshemmede med samisk bakgrunn er bl.a. saker som er aktuelt å drøfte.

Dato
31. mai 2024
Tid
13:00 - 15:00
Sted
Kárášjohka/Karasjok