Avsluttende møte for Sametingets barneforum for denne perioden

Sametinget inviterer samisk barneforum til et avsluttende møte for denne perioden, november 2022 - juni 2024. Møtet er digitalt. Fra sametingsrådet deltar sametingspresident Silje Karine Muotka og sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Dato
30. mai 2024
Tid
9:00 - 10:00
Sted
Digitála/Digitalt

Saksliste:

  • Kort evaluering: Hva har vært bra og hva kan gjøres bedre.
  • Gjennomgang av elevuttalelsene til barneforumet: Hva er oppnådd og hva arbeider sametingsrådet videre med.
  • Takk for arbeidet i barneforumet i denne perioden.