Samtale under Arendalsuka: Rett til trygt og godt skolemiljø – også når du er samisk

Opplæringsloven kap. 9A slår fast at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Likevel er det mange samiske barn som ikke har et trygt og godt skolemiljø. Samehets er et samfunnsproblem, som også rammer samiske barn. Samtidig vet vi at et stadig økende antall elever i Norge opplever mobbing. Vi må anta at dette også gjelder samiske barn. Til tross for dette er samiske barns rett til trygt og godt skolemiljø sjeldent i fokus.  

Dato
14. august 2024
Tid
10:00 - 10:45
Sted
Stuoralávvu/Storlavvoen, Arendal

I denne samtalen spør vi:  

  • Hva vet vi om samehets og mobbing som rammer samiske barn og unge? Vet vi nok? 
  • Lukker samfunnet øyne for samehets og mobbing av samiske barn og unge? I så fall, hvorfor? 
  • Hvordan kan vi sikre at samiske barns rett til et trygt skolemiljø sikres, uavhengig av hvor de bor?  
  • Hvem sitter med hvilket ansvar? Hva må nasjonale myndigheter, skoleeiere og Sametinget gjøre? 

Ordstyrer: Aslak Bonde 

Panelister:  

  • Sametingspresident Silje Karine Muotka
  • Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery
  • Stig Johannesen, Leder av Skolelederforbundet
  • Madelen Kloster, Leder av Elevorganisasjonen
  • Inga Márjá Andersdatter Lango, Sametingets ungdomspolitiske utvalg. 

Avslutning v/ Likestillings- og diskrimineringsombudet

Arrangør

Sametinget og Partnerskap mot mobbing