Åpning av Samisk nasjonalteater og Samisk videregående skole og reindriftsskole

Sametingspresident Silje Karine Muotka, sametingsrådsmedlemmene og sametingsdirektør Inger Marit Eira-Åhrén deltar på åpningen av Čoarvemátta, det nye felles huset til Samisk nasjonalteateret Beaivváš og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino 21. august 2024. Sametingspresidenten holder tale.

Dato
21. august 2024
Tid
12:00 - 18:00
Sted
Guovdageaidnu - Kautokeino

Program

09:00 Mottakelse på videregående skole og reindriftsskole
14:00 Lunsj for inviterte gjester i foajeen
14:45 Omvisning på skolen
16:00-18:00 Åpning
18:00 Mat serveres i foajeen