Norges ambassadør til Europarådet besøker Sametinget

Norges ambassadør til Europarådet Helge Seland besøker Sametinget 19. august 2024. Plenumsleder Tom Sottinen tar imot ambassadøren i Karasjok og er vertskap for møtet.

Dato
19. august 2024
Tid
Varer hele dagen
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok

Norges ambassadør til Europarådet holder til i Strasbourg, Frankrike. Europarådets fokus er demokrati, rettsstat og menneskerettigheter i Europa. Den europeiske
menneskerettsdomstolen ligger under Europarådet. Europarådet har også en egen rammekonvensjon om nasjonale minoriteter, og en egen konvensjon om minoritetsspråk.

Alle Norges ambassadører samles i Oslo én uke i august. Denne uken består av møter i Oslo med norske politikere, institusjoner, næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner m.m. I år reiser de også utenfor Oslo for å nå bredere ut med hva de forskjellige utenriksstasjonene gjør for Norge, og motta samtalepartnernes syn på det de holder på med. Norges ambassadør til Europarådet besøker i den anledning Sametinget i Karasjok.