Møte om sannhet- og forsoningkommisjonens rapport

Sametingsråd Maja Kristine Jåma har møte med Grunde Almeland, leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, den 28. juni.

Dato
28. juni 2024
Tid
11:00 - 13:00
Sted
Kárášjohka/Karasjok

Besøket til Karasjok er avslutningen av en ukesturne hvor familie- og kulturkomiteen skal besøke viktige samiske, kvenske og skogfinske institusjoner, og lytte og lære av sannhetsvitner fra fornorskningspolitikken, og diskutere hvordan Venstre på Stortinget kan og bør følge opp kommisjonens arbeid.