Deltar på offisiell åpning av studieåret 2024-2025 i Samisk høgskole

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen deltar på den offisielle åpningen av studieåret 2024-2025 i Sámi allaskuvla/Samisk høgskole på Diehtosiida i Kautokeino onsdag 21. august 2024 kl.10.00-13.00.

Dato
21. august 2024
Tid
10:00 - 13:00
Sted
Sámi allaskuvla, Guovdageaidnu - Samisk høgskole, Kautokeino