Besøker Saviomuseet og møter ordfører i Sør-Varanger kommune

Sametingspresident Silje Karine Muotka og sametingsråd Maja Kristine Jåma besøker Saviomuseet i Kirkenes og har møte med museet. De har også møte med ordfører i Sør-Varanger kommune Magnus Mæland 18. juni 2024.

Dato
18. juni 2024
Tid
12:00 - 15:00
Sted
Mátta-Várjjat/Sør-Varanger

Program

Kl.12.00-13.00 Møte med Saviomuseet om deres behov og status om arbeidet med nye lokaler. 
Kl. 13.00-14.00 Omvisning på Saviomuseet og befaring Tollboden.
Kl. 14.00-15.00 Møte med ordfører i Sør-Varanger kommune for å drøfte muligheten for nytt lokale for Saviomuseet i Kirkenes, og som en del av oppfølgingen av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Sør-Varanger kommune. Andre tema er oppfølgingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.