Kalender

Overrekkelse av Lappekodisillen

Hans Majestet Kong Harald er til stede når dokumentet Lappekodisillen overføres til Samisk arkiv på Diehtosiida i Kautokeino tirsdag 19. oktober klokken 17.00. Gry Haugsbakken, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, foretar en symbolsk overrekkelse til sametingspresident Aili Keskitalo, som tar imot på vegne av det samiske folk. 

Dato
19. oktober 2021
Tid
17:00 - 18:00
Sted
Sámi allaskuvla, Guovdageaidnu - Samisk høgskole, Kautokeino

Selve arrangementet er for inviterte gjester, men overrekkelsen blir strømmet, og kan sees via denne lenken (opptaket vil bli lagt ut i etterkant). 

NRK Sápmi strømmer overrekkelsen og her ser du direktesendingen kl. 17.00-18.00.

Lappekodisillen er et tillegg til Grensetraktaten av 1751, inngått mellom Danmark-Norge og Sverige. Her ble det slått fast hvordan Norge og Sverige skulle fordele det samiskbosatte området mellom seg. Denne særskilte delen av traktaten verner om samiske rettigheter og fastsetter statenes plikter. Loven har bestemmelser om statsborgerskap, skattlegging og reindriftssamers rett til å føre reinsdyr over grensen, og er en juridisk aksept av samiske rettigheter. Lappekodisillen er fremdeles et sentralt dokument i diskusjonen om samenes rettigheter.