Kalender

Plenumsmøte

Plenumsmøtet starter mandag 14. juni kl. 09.00 og avsluttes fredag 18. juni innen kl. 15.00.

På grunn av Koronasituasjonen så avholdes Sametingets komitémøter 01.- 04.06.2021 digitalt via Teams og Sametingets plenumsmøter 14.- 18.06.2021 avholdes på Sametinget, Karasjok.

Komitémøtene starter tirsdag 1. juni kl. 09.00 og avsluttes fredag 4. juni innen kl. 15.00 via Teams.

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV.

Tidspunkt
Mandag 14.06.2021 09.00 - fredag 18.06.2021 15.00
Sted
Sámediggi - Sametinget

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

15/21 Konstituering
16/21 Sametingsrådets beretning om virksomheten
17/21 Kunngjøring av nye saker
18/21 Spørsmål til Sametingsrådet
19/21 Sametingsrådets redegjørelse om arealvern i Sápmi
20/21 Sametingets reviderte budsjett 2021
21/21 Møteplan Sametingets komité- og plenumsmøter 2022
22/21 Diddi, luosjuolgi, goadjin ja duovvi - Sametingsmelding om laks
23/21 Sametingets budsjettbehov 2023
24/21 Endring av ordlyden i Grunnloven § 108
25/21 Sametingets kontrollutvalg - årsmelding 2020
26/21 Demokrati og deltagelse
27/21 Oppfølging av Riksrevisjonens rapport - Sametingsrådets styringssystem for måloppnåelse
28/21 Samenes rettsikkerhet. Domstolenes rolle i saker som berører samiske interesser og oppfølgingen av Domstolkommisjonens rapporter i NOU 2019:17 og 2020:11
29/21 Samisk kunstmuseum – måloppnåelse og prosess
30/21 Prioriteringer 2022-2025 - Stipend for høyere utdanning i Sametingets budsjett kapittel 5
31/21 Eierskap til samisk immateriell kulturarv
32/21 Valg av forberedende fullmaktskomité
33/21 Sametingets forretningsorden – revidering
34/21 Søknad om fritak fra verv som representant – Inger Eline E. Fjellgren

Sakspapirer

Program Sametingets gruppe- og plenumsmøter 14. - 18.06.2021 i Karasjok

Program plenum 14. - 18.06.21 (PDF, 123 kB)

Mandag 14. juni

før lunsj 09.00-12.00
09.15 Kultur- og likestillingsminister Abid Raja holder tale til Sametingets plenum
saker:         
Sak 15/21    Konstituering av plenumsmøtet
Sak 16/21    Sametingsrådets beretning om virksomheten

pauser:            
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00-10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00-15.00
Lunsj på Scandic kl. 12.00-14.00

etter lunsj 15.00 - 
saker:         
Sak 17/21    Kunngjøring av nye saker 
Sak 18/21    Spørsmål til Sametingsrådet
Sak 19/21    Sametingsrådets redegjørelse om arealvern i Sápmi - fremlegging

pauser:            
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30-17.00

Tirsdag 15. juni

før lunsj 09.00-12.00
saker:         
Sak 20/21    Sametingets reviderte budsjett 2021
Sak 21/21    Møteplan Sametingets komité- og plenumsmøter 2022

pauser:            
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 15.00
12.00 – 14.00 Lunsj på Scandic

etter lunsj 15.00 - 
saker:         
Sak 22/21    Diddi, luosjuolgi, goadjin ja duovvi – Sametingsmelding om laks
Sak 23/21    Sametingets budsjettbehov 2023

pauser:            
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 – 17.00

Onsdag 16. juni

før lunsj 09.00-12.00
saker:         
Sak 24/21    Endring av ordlyden i Grunnloven § 108
Sak 25/21    Sametingets kontrollutvalg - årsmelding 2020

pauser:            
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00-10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00-15.00
Lunsj på Scandic kl. 12.00-14.00            

etter lunsj 15.00 - 
15.00 Språkmotiveringsprisen (plenumsalen)
saker:         
Sak 26/21    Demokrati og deltagelse
Sak 27/21    Oppfølging av Riksrevisjonens rapport - Sametingsrådets styringssystem for måloppnåelse

pauser:            
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30-17.00
Fellesmiddag kl. 20.00

Torsdag 17. juni 

før lunsj 09.00-12.00
saker:
Sak 28/21    Samenes rettsikkerhet. Domstolenes rolle i saker som berører samiske interesser og oppfølgingen av Domstolkommisjonens rapporter i NOU 2019:17 og 2020:11
Sak 29/21    Samisk kunstmuseum - måloppnåelse og prosess

pauser:            
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00-10.30
Lunsj kl. 12.00-15.00
Lunsj på Scandic kl. 12.00-14.00  

etter lunsj 15.00 - 
saker:    
Sak 29/21    forts. Samisk kunstmuseum - måloppnåelse og prosess
Sak 30/21    Prioriteringer 2022-2025 - Stipend for høyere utdanning i Sametingets budsjett kapittel 5
Sak 31/21    Eierskap til samisk immateriell kulturarv

pauser:            
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30-17.00

Fredag 18. juni

før lunsj 09.00-12.00
saker:    
Sak 19/21    Sametingsrådets redegjørelse om arealvern i Sápmi- debatt 
Sak 32/21    Valg av forberedende fullmaktskomité
Sak 33/21    Sametingets forretningsorden – revidering

pauser:            
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00-10.30
Lunsj på Scandic kl. 12.00-13.30          

etter lunsj 13.30 - 
saker:        
Sak 33/21    forts. Sametingets forretningsorden – revidering
Sak 34/21    Søknad om fritak fra verv som representant – Inger Eline E. Fjellgren

16.00            Avreise med buss til Lakselv (Baltos busser)