Samisk språkuke

Plenumsmøte 11. - 13. oktober

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 26. - 30. september, og Sametingets plenumsmøte 10. - 14. oktober 2022.

Mandag 10. oktober 2022 er satt av til gruppemøter. Plenumsmøtet starter tirsdag 11. oktober 2022 kl. 09.00 og avsluttes torsdag 13. oktober 2022. Fredag 14. oktober 2022 er satt av til reisedag.

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV.

Tidspunkt
Mandag 10.10.2022 09.00 - torsdag 13.10.2022 20.00
Sted
Sámediggi - Sametinget

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

29/22 Konstituering
30/22 Sametingsrådets beretning om virksomheten
31/22 Kunngjøring av nye saker
32/22 Spørsmål til Sametingsrådet
33/22 Sametingsrådets redegjørelse om samisk visuell kunst
34/22 Samhandling og organisering av duodji
35/22 Sametingets rekrutteringsprosjekt 2023-2025 – samiske språkstudier og lærerutdanninger
36/22 Samarbeidsavtaler 2022
37/22 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant – Ida Emilie Lindseth
38/22 Sametingsrådets redegjørelse om endring av Sametingets tilskuddsordninger til samiske barnehager og avdelinger
39/22 Veivalg for skoltesamisk språkvitalisering – oppfølging av rapport om skoltesamisk språksituasjon i Norge
40/22 Melding til Stortinget 16 (2021-2023) Samisk språk, kultur og samfunnsliv
41/22 Mijá tekno – Sametingenes felles flaggskipprosjekt i anledning IDIL 2022-2032
42/22 Šattolaš Sápmi - revidering

Sakspapirer

Program Sametingets plenumsmøte 10. - 14. oktober 2022

Mandag 10. oktober

09.00 Gruppemøter
12.00 - 13.30 Lunsj
13.30 Gruppemøter

Tirsdag 11. oktober

før lunsj 09.00 - 12.00
Saker:
Sak 029/22 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 030/22 Sametingsrådets beretning om virksomheten
Pauser:
10.00 - 10.30 Kaffepause og gruppemøte 
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 15.00 Gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
Saker:
Sak 031/22 Kunngjøring av nye saker
Sak 032/22 Spørsmål til Sametingsrådet
Pauser:
16.30 - 17.00 Kaffepause 

Onsdag 12. oktober

før lunsj 09.00 - 12.00
Saker:
Sak 033/22 Sametingsrådets redegjørelse om samisk visuell kunst
Sak 034/22 Samhandling og organisering av duodji
Pauser:
10.00 - 10.30 Kaffepause og gruppemøte 
12.00 - 13.30 Lunsj
13.30 - 15.00 Gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
Saker:
Sak 035/22 Sametingets rekrutteringsprosjekt 2023-2025 – samiske språkstudier og lærerutdanninger
Sak 036/22 Samarbeidsavtaler 2022
Sak 037/22 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant – Ida Emilie Lindseth
Pauser:
16.30 - 17.00 Kaffepause 
19.00 Fellesmiddag

Torsdag 13. oktober

før lunsj 09.00 - 12.00
Saker:
Sak 038/22 Sametingsrådets redegjørelse om endring av Sametingets tilskuddsordninger til samiske barnehager og avdelinger
Sak 039/22 Veivalg for skoltesamisk språkvitalisering – oppfølging av rapport om skoltesamisk språksituasjon i Norge
Pauser:
10.00 - 10.30 Kaffepause og gruppemøte 
12.00 - 13.30 Lunsj
13.30 - 15.00 Gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
Saker:
Sak 040/22 Melding til Stortinget 16 (2021-2023) Samisk språk, kultur og samfunnsliv
Sak 041/22 Mijá tekno – Sametingenes felles flaggskipprosjekt i anledning IDIL 2022-2032
Sak 042/22 Šattolaš Sápmi - revidering

Fredag 14. oktober

Reisedag