Plenumsmøte 4. - 8. desember

Sametinget avholder plenumsmøte 4. - 8. desember 2023.

Tidspunkt
Mandag 04.12.2023 09.00 - fredag 08.12.2023 15.00
Sted
Sámediggi - Sametinget