Møte i Sametingets eldreråd

Sametingets eldreråd har møte i Oslo fra 31. januar til 1. februar 2023. Møtet er på Samisk hus Oslo. 

Tidspunkt
Tirsdag 31.01.2023 09.00 - torsdag 02.02.2023 10.00
Sted
Sámi viessu/samisk hus, Dronningens Gate 8B, 0151 Oslo

Saksliste

  1. Orienteringer 
  2. Planlegge møtene med kommuner 
  3. Videre arbeid med Sametingets eldrestrategi, herunder planlegge seminaret i mai om strategier
  4. Bo trygt hjemme-reformen 
  5. Sametingets mediemelding
  6. Eventuelt

Program

Tirsdag 31. januar

09.00-12.00 Møtestart, orienteringer, saksbehandling
11.00-12.00 Besøk på Nasjonalmuseet
12.00-13.00 Lunsj på museet
14.00-15.00 Besøk i Dronning Ingrids hage
15.00-18.00 Møtet fortsetter på Samisk hus

Onsdag 1. februar

08.30-11.00 Møte, saksbehandling
11.00-11.30 Kaffepause
11:30-13:00 Allmøte med samiske eldre i Oslo og eventuelt flere inviterte. Møtet er på Samisk hus
13.00-14.00 Lunsj på Samisk hus
14.00-18.00 Møte, saksbehandling

Torsdag 2. februar

09.00-10.00: Avslutning

Kontaktperson: Seniorrådgiver Inga Margrethe Eira Bjørn, 78 48 42 21