Møte i Sametingets kontrollutvalg

Kulturpolitisk toppmøte

Sametingets politisk rådgiver Anne Toril Eriksen Balto deltar på KS og Kultur- og likestillingsdepartementets kulturpolitiske toppmøte 3.februar i Oslo kl. 12.30-15.30. 

Formålet er å blant annet å drøfte hvordan kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og staten kan samarbeide for å bidra til en bærekraftig kultursektor, og hvordan man kan styrke kulturfrivilligheten.

Dato
3. februar 2023
Tid
12:30 - 15:30
Sted
Oslo