Feiring av samenes nasjonaldag

Her er oversikt over hvor og hvordan sametingspresidenten, sametingsrådet og plenumslederen feirer samenes nasjonaldag 6. februar. I tillegg deltar sametingsrådet med digitale hilsninger.

Dato
6. februar 2023
Tid
10:00 - 22:00
Sted
Olles riikkas - Hele landet

Sametingspresident Silje Karine Muotka

10.00 - 10.15 Møter nærmere 200 ungdommer, sammen med ordfører Aina Borch, i Lakselv kino

10.15 - 11.45 Feiring i FeFos hovedkontor. Barnehagebarn og barneskolen er der og sametingspolitikere fra Porsanger. Ordfører er også med.

12.15 - 13.00 Garnisonen Porsanger (GP): Mat på Vuorjebygget, regimentspresten Jon Erik Bråthen, Jonas Nymo ansatt i HV, Jørn Qviller som er sjef for Finnmark landforsvar, samisktalende vernepliktige og presseansvarlig Arnfinn Sjøenden. 

13.00 - 13.45 Starter arrangementet på velferdsbygget, feiring og informasjon om prosjektet “undervisningsopplegg om samisk kultur og historie” for ansatte og vernepliktige.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

11.00 - 15.00 Hovedmarkering Samenes nasjonaldag ved UiT Campus Alta

Les programmet over feiringen av samenes nasjonaldag på UiT Campus Alta

17.00 - 18.30 Markering av samenes nasjonaldag på Flerbrukshuset i Burfjord

Sametingsråd Runar Myrnes Balto

11.00 - 12.40 Deltar på barnehagearrangement Márkománák mánáidgárdi 

14.00 Holder tale ved feiring av samenes nasjonaldag på Várdobáiki. Markeringen er et samarbeid mellom Várdobáiki, Márkomeannu, Evenes og Tjeldsund kommuner.

Les hele programmet for Samisk uke 2023 – Evenes og Tjeldsund

Sametingsråd Maja Kristine Jåma

12.45 Feiring av samenes nasjonaldag på Saemien Sijte i Snåsa, Trøndelag

Les programmet for feiringen av samenes nasjonaldag på Saemien Sijte

Sametingsråd Hans Ole Eira

17.00 - 18.00 Feiring av samenes nasjonaldag på Arktisk kultursenter i Hammerfest

19.00 Konsert med Mari Boine

Les programmet for feiringen av samenes nasjonaldag i Hammerfest.

Plenumsleder Tom Sottinen

17.00 - 18.00 På vegne av Sametinget deltar plenumsleder Tom Sottinen på feiringa av samenes nasjonaldag i Tanabru

Les programmet for feiringen av samenes nasjonaldag i Tana flerbrukshall (PDF, 126 kB)

Politisk rådgiver Anne Toril Eriksen Balto

11.30 - 12.00 På vegne av Sametinget deltar politisk rådgiver Anne Toril Eriksen Balto på feiringa av samenes nasjonaldag på Universitetssykehuset Nord-Norge UNN Tromsø i Pingvin scenen, i sykehusets vestibyle

Les programmet over feiringen på UNN

Politisk rådgiver John Mathis Utsi

11.00 På vegne av Sametinget deltar politisk rådgiver John Mathis Utsi på feiringa av samenes nasjonaldag på Nord-Troms videregående skole i Nordreisa.

Les programmet for feiringen av samenes nasjonaldag i Nord-Troms videregående skole i Nordreisa (PDF, 2 MB)

17.00 - 18.00 Han deltar også på feiringa på Nordreisa kulturskole i Nordreisa kommune.

Les programmet over feiringen på Nordreisa kulturskole