Deltar på Samerådets møte

Møte med Den norske Forleggerforening

Sametingsrådene Mikkel Eskil Mikkelsen og Maja Kristine Jåma deltar digitalt på møte med Den norske forleggerforening 20. mars 2023. Tema for møtet er samisk litteratur- og læremiddelpolitikk og mulige tiltak.

Dato
20. mars 2023
Tid
13:30 - 15:30
Sted
Digitála/Digitalt