Møte med Den norske Forleggerforening

Sametingsrådene Mikkel Eskil Mikkelsen og Maja Kristine Jåma deltar digitalt på møte med Den norske forleggerforening 20. mars 2023. Tema for møtet er samisk litteratur- og læremiddelpolitikk og mulige tiltak.

Dato
20. mars 2023
Tid
13:30 - 15:30
Sted
Digitála/Digitalt