Čoahkkimat Innlandet fylkkagielddas

Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen oassálastá dialogačoahkkimis gaskal Innlandet fylkkasuohkana ja Sámedikki Hamaris njukčamánu 23. beaivvi 2023. Čoahkkima fáddá lea ovttasbargošiehtadusa čuovvoleapmi ja ságastallan mot ovddosguvlui bargat. Muđui lea čoahkkin lullisámi forumis masa Sámediggi searvá. Eahkes lea sámi kultureahket Hamara Kulturviesus.

Bearjadaga njukčamánu 24. beaivvi 2023 lea seminára hárdima ja juohkebeaivválaš rasismma birra Hamaris.

Áigemuddu
Duorasdat 23.03.2023 09.00 - bearjadat 24.03.2023 16.00
Báiki
Hamar

Maiddái Sámedikki direktevra Inger Marit Eira Åhrén oassálastá čoahkkimin ja semináras.

Program

Torsdag 23. mars

Kl 10.00-12.00
Fellesmøte politisk og administrativ ledelse IFK og Sametinget - Fylkestingssalen
Status oppfølging av samarbeidsavtalene mellom IFK og Sametinget med mål om å styrke og synliggjøre samisk kultur, språk og samfunnsliv, samt utforsking og økt bevissthet om samisk historie i Innlandet og forvaltning av samiske kulturmiljø
- Dialog om prioriterte oppgaver og utviklingsmuligheter framover

Kl 13.00-15.00
Møte Sørsamisk forum med deltakelse fra Sametinget – Fylkestingssalen
Status etter formiddagens møte og andre forum-saker
Fellesmøte for de fire fylkeskommunale rådene – Storsjøen/Mjøsa
Flerkulturelt råd, eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Ungdommens Fylkesting møtes for dialog om felles utfordringer.

Kl 17.30
Samisk kulturaften i Hamar kulturhus
Åpning med vandreutstillingen «Hvorfor er du hjulbeint?», utviklet av Samisk råd i Trøndelag sammen med Katarina Blind (illustratør) og Falstadsenteret (tekst)
Middag for inviterte med markering av 15 år med Mjøsa og omegn sameforening

Kl. 20.00
Konsert med Kajsa Sogn Balto  Konserten er åpen for andre.

Fredag 24. mars

Kl 10.00-13.00
Seminar om hets og hverdagsrasisme - Fylkestingssalen
Konferansier: Rune Jørgensen

Velkommen v/fylkesordfører Even A. Hagen
Din helvetes same, tater, svarting, homo, idiot og …….
Historier fra virkeligheten opplevd og fortalt av
Rita Helmi Toivosdatter Laakso
Lillan Støen og Holger Gustavsen
Suhur Lorch-Falch

Hva gjør vi for å bedre ytringskulturen?
Statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet
Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

Oppsummering v/velfersdirektør Eli Blakstad hos Statsforvalteren i Innlandet