Mátkerehkegat ja buhtadusgáibádusat Sámediggái

Mátkerehkegat ja buhtadusgáibádusat Sámediggái

Ná dagat go áiggut gáibidit máksot mátkerehkega ja buhtadusa neahtas dahje appa bokte.

Go gáibidat máksot buhtadusa/mátkerehkega Sámedikkis de galgá Šiehtadus bargodahkkái leat ráhkaduvvon ja vuolláičállon ovdal bargu álggahuvvo. Váldde oktavuođa du gulahallin Sámedikkis.

Dieđuid vuođul bargodahkki šiehtadusas Sámediggi ásaha beassanlobi portálii Betalmeg- selvbetjening på nett, gos registreret gáibádusa elektrovnnalaččat. Oaččut e-poastta bokte dieđu go beassan lea vejolaš.

Sisaloggen portálii

Betalmeg –selvbetjening på nett

Sisaloggen dáhpáhuvvá ID-portála bokte. Sáhtát geavahit MinID, BankID, BankID mobiillas, Buypass ja Commfides.

Áigeguovdilis bálkávuogit honorárii

Bálkágáibádus galgá registrerejuvvot riekta bálkávuogi mielde sihkkarastin dihtii riekta máksima ja raporterema. Čuovvovaš bálkávuogit leat Sámedikkis:

  • 5535 – Honorára: oppalaš bálkávuohki buot honoráraide/čoahkkinbuhtadusaide
  • 5534 – Diibmohonorára: buot honoráraid/čoahkkinbuhtadusaid diibmobálkávuohki
  • 5533 – Massojuvvon bargodienas

Bagadus

Mo geavahit neahttačovdosa dahje appa? 

Dáppe gávnnat geavaheaddjibagadusa, mas lea videobagadus

Geavahat go Internet Explorer? Portála ii doaimma Internet Explorer neahttaloganis. Geavat baicce Google Chrome, Microsoft Edge dahje Firefox.