Váldde oktavuođa Sámedikkiin

Sádde midjiide e-boastta: samediggi@samediggi.no

Jurddaš dán birra ovdal go sáddet e-boastta: 

  • Buot áššedokumeanttat maid Sámediggi oažžu ja ieš sádde leat almmolaččat, nu guhká go dain eai leat dieđut mat eai leat almmolaččat jávohisgeatnegasvuođa dihte.
  • Muitte ahte it ábut čállit sensitiiva persondieđuid e-bostii. Dáid fertet sáddet boasttas. 
  • Buot áššedokumeanttat bohtet boastalistui. Boastalistu lea almmolaš ja gávdno neahtas. Geahča boastalisttu.
  • Fuomáš dan ahte du reive sáhttá namuhuvvot dahje siterejuvvot mediain. 
  • Loga eanet Sámedikki ášše- ja dokumeantageahčadeami birra.