Sámedikki girjerádju

Sámedikki girjerádjosis lea Norgga stuorámus girječoakkáldat ja eará ávdnasat sámegillii ja sámi diliid birra beroškeahttá gielas.

Girjerádju galgá leat gelbbolašvuođaguovddáš sámi girjjálašvuhtii ja sámi girjerájusbálvalussii, ja hálddašangirjerádju Sámedikki politihkkáriidda ja bargiide. Čoakkáldat galgá leat olamuttos ja dovddus eará girjerádjosiidda ja ovttaskas luoikkaheaddjái. Girjerádju lea rabas buohkaide vuossárggas bearjadahkii, dii. 09.00-15.30.

Oza girjjiid ja eará Sámedikki girjerádjosis:

Oza