Loga munnje! - giella álggu rájes

Loga munnje! - giella álggu rájes lea prošeakta maid Norgga beale Sámediggi lea álggahan.

Mii háliidit ahte sámi mánáin galgá leat dat buot buoremus vuolggasadji giellaovdánahttimis. Dat go váhnemat, áhkut, ádját ja eará ollesolbmot lohket jitnosit mánnái, lea buorre vuođđu oahppamii ja láhčá dili lohkanhállui ja maŋit áigge lohkan- ja čállinoahpahussii.

Sámedikki girjerájus ovddida prošeavtta ovttas Foreningen !les, Sámi lohkanguovddážiin ja suohkaniiguin miehtá riikka. Loga munnje! lea inspirerejuvvon Norgga Bokstart-prošeavttas, ja sullasaš prošeavttain mat leat čađahuvvon eará riikkain.

Jitnositlohkan lea skeaŋka mánnái ja investeren boahtteáigái!