Språksentertreff på Røros

Sametinget og Aajege - saemien gïele- jïh maahtoejarnge inviterer til språksentertreff på Røros. Språksentertreffet starter onsdag 31. mai klokken 09.00, og avsluttes torsdag 1. juni klokken 12.00 med lunsj. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen åpner treffet.

Tidspunkt
Onsdag 31.05.2023 09.00 - torsdag 01.06.2023 12.00
Sted
Plaassja/Røros

En gang i året arrangerer Sametinget språksentertreff. Målet med treffet er å utveksle erfaringer og ideer, kompetansedeling samt videreutvikling av språksentrene. Språksentertreffet skal styrke samarbeidet mellom Sametinget og språksentrene, og språksentrene imellom.

Program for språksentertreffet (PDF, 217 kB)

Giellaguovddášdeaivvadeami prográmma (PDF, 223 kB)

Giellaguovdásjdejvadibme prográmma (PDF, 213 kB)

Gielejarngegaavnedæmman programme (PDF, 213 kB)